Împreună pentru afacerea ta!

Împreună pentru afacerea ta!

Căutare

Ştiri şi comunicate de presă

Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora

Camera de Comerț și Industrie Caraș-Severin, în parteneriat cu INFOR ELEA din San Secondo di Pinerolo (Italia) și Asociația „Spirit Românesc” O.N.L.U.S. din Roma, implementează proiectul „Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora”.

Chestionar

În vederea cunoașterii unor amănunte referitoare la părerea dvs., vă rugăm accesați link-ul de mai jos, să descărcați chestionarul, să-l completați și să-l trimiteți la adresa de email ccia@ccia-cs.ro.

CHESTIONAR

Statistici

Avem 10 vizitatori online
Ştirile CCIA Caraş-Severin
Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Caras-Severin - Capitolul III
Duminică, 11 Octombrie 2009 18:59
Index articol
Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Caras-Severin
Capitolul II. Scopul şi atribuţiile Camerei
Capitolul III. Membrii Camerei
Capitolul IV. Organele de conducere a Camerei
Capitolul V. Organizarea si funcţionarea Camerei
Capitolul VI. Patrimoniul şi veniturile Camerei
Capitolul VII. Controlul financiar al Camerei
Capitolul VIII. Relaţiile cu autorităţile publice
Capitolul IX. Asocierea Camerei
Capitolul X. Dispoziţii finale
Toate paginile

CAPITOLUL  III
Membrii Camerei


Art. 8. Membrii Camerei pot fi:
(1) Membri individuali:
(a) operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrati la oficiul registrului  comertului, indiferent de domeniul de activitate;
(b) sucursalele, reprezentanţele unor societăţi comerciale şi altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate la oficiul registrului comertului şi autorizate să funcţioneze.
(2) Membri colectivi:
(a) asociaţiile profesionale locale;
(b) organizaţiile patronale existente în teritoriu;
(c) filialele camerelor de comerţ bilaterale.
(3) Membri onorifici:
(a) cadre didactice;
(b) oameni de ştiinţă, specialişti în economie şi legislaţie comercială;
(c) personalităţi ale vieţii publice.

Art. 9. Drepturile membrilor
Membrii Camerei au următoarele drepturi:
(a) să participe la adunările Camerei, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează economia judeţului şi bunul mers al Camerei;
(b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Camerei;
(c) să beneficieze, în condiţiile legii şi ale statutului, de toate serviciile oferite de Cameră;
(d) să participe, prin asociere sau subscripţie, la societăţile înfiinţate de Cameră, având ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor săi;
(e) să sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comercianţilor, în vederea promovării acestora în faţa autorităţilor şi a forurilor competente;
(f) să sesizeze Adunarea Generală  sau Colegiul de Conducere cu privire la eventualele nereguli în funcţionarea Camerei;
(g) să facă propuneri organelor de conducere în ceea ce priveşte îmbunătăţirea activităţii;
(h) membrii individuali şi colectivi au drept de  vot deliberativ. Fiecare membru are dreptul la un singur vot ;
(i) membrii onorifici au drept de vot consultativ ;
(j) dreptul de reprezentare ca membru în organele de conducere ale Camerei din partea unei persoane juridice se exercită de către administratori, administratori  delegaţi, directorii societăţii, procuratorii cu semnătură având dreptul de a angaja societatea, organizaţia sau asociaţia sau orice membru desemnat, cu procură specială, de Adunarea Generală a Asociaţilor sau de către Consiliul de Administraţie şi se pierde odată cu încetarea situaţiei pe care persoanele o au în entităţile juridice respective.

Art. 10. Obligaţiile membrilor:
(a) să respecte prevederile Legii Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007, ale statutului Camerei, precum şi hotărârile organelor colective de conducere ale Camerei;
(b) să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Camerei;
(c) să achite cotizaţia, conform prevederilor statutare;
(d) să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea prevederilor legii, a uzanţelor;
(e) să evite orice acte de concurenţă neloială.

Art. 11. Obţinerea calităţii de membru:
(a) calitatea de membru al Camerei se obţine prin cererea de aderare, însoţită de plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei aferente;
(b) calitatea de membru al Camerei  se asigură pâna la data desfăşurării Adunării Generale din anul următor achitării cotizaţiei;
(c) calitatea de membru onorific se obţine prin acceptarea de către personalitatea vizată a propunerii făcute de Colegiul de Conducere al Camerei, la iniţiativa oricărei persoane fizice sau juridice;
(d) persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul social în afara judeţului Caraş-Severin pot deveni membri ai Camerei cu condiţia să fie membri ai Camerei judeţene de la locul  domiciliului sau sediului social, după caz.

Art. 12. Nu pot fi membri ai Camerei: minorii, interzişii, cei puşi sub control judiciar şi cei care au suferit o condamnare definitivă pentru fapte cu caracter comercial.

Art. 13. Pierderea calităţii de membru
(1) Membrii Camerei pierd această calitate prin:
(a) neplata cotizaţiei anuale conform statutului;
(b) renunţarea la calitatea de membru;
(c) dizolvarea în condiţiile legii a persoanei juridice;
(d) nerespectarea prevederilor statutare;
(e) decesul persoanei fizice.
(2) Pierderea calităţii de membru este decisă de către Colegiul de Conducere al Camerei. Cu excepţia situaţiilor prevăzute în art. 13, alin. (1), lit. (b), (c) şi (e) din prezentul Statut, decizia dată de Colegiul de Conducere al Camerei poate fi contestată la Adunarea Generală a membrilor, a cărei hotărâre este definitivă. 

Pe scurt...

Cum puteţi deveni membru?

În baza completării cererii si a achitării taxei de înscriere, iar ulterior a achitării unei cotizaţii (funcţie de cifra de afaceri, dar min. 2 000 000 lei anual), veţi putea obţine calitatea de membru al CCIA cu drepturi depline.

Servicii de promovare

Camera de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin oferă firmelor interesate servicii de promovare a produselor/serviciilor prin intermediul site-ului C.C.I.A. C.-S.

Pentru detalii contactaţi-ne la tel. +40-255-21.58.29.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack