Împreună pentru afacerea ta!

Împreună pentru afacerea ta!

Căutare

Despre Caraş-Severin

Amplasare
Populaţie
Piaţa muncii

Ştiri şi comunicate de presă

Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora

Camera de Comerț și Industrie Caraș-Severin, în parteneriat cu INFOR ELEA din San Secondo di Pinerolo (Italia) și Asociația „Spirit Românesc” O.N.L.U.S. din Roma, implementează proiectul „Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora”.

Chestionar

În vederea cunoașterii unor amănunte referitoare la părerea dvs., vă rugăm accesați link-ul de mai jos, să descărcați chestionarul, să-l completați și să-l trimiteți la adresa de email ccia@ccia-cs.ro.

CHESTIONAR

Statistici

Avem 23 vizitatori online
Ştirile CCIA Caraş-Severin
Pagina de start > Piaţa muncii
Piaţa Muncii
Marţi, 09 Februarie 2010 21:04

Axată până în 1989 pe metalurgia oţelului, fabricaţia de maşini, echipamente şi utilaje tehnologice, construcţii metalice, industrie minieră (cărbune şi neferoase), silvicultură, exploatarea forestieră şi valorificarea primară şi superioară a lemnului, economia judeţului Caraş-Severin a cunoscut în perioada următoare un important recul cauzat de procesul de restructurare al acestor ramuri economice, fapt care s-a reflectat atât în mutaţii semnificative în ceea ce priveşte dinamica ponderii numărului mediu de salariaţi pe activităţi ale economiei naţionale (vezi tabelul 1.3), cât şi  în dinamica evoluţiei şomajului descrisă în tabelul 1.4.

Dinamica pieţei muncii în intervalul 1991 - 2002, respectiv a resurselor umane reprezentate de personalul salariat încadrat în sectorul public şi privat al economiei judeţului, se regăseşte, prezentată sintetic, în tabelele 1.1, 1.2 şi 1.3. Astfel, se poate afirma că dinamica numărului mediu al salariaţilor din judeţul Caraş-Severin a înregistrat o evoluţie fluctuantă în intervalul 1991 - 2002, numărului mediu anual de salariaţi fiind inferior celui înregistrat la nivelul anului de referinţă 1991. Dinamica numărului mediu al salariaţilor din judeţul Caraş-Severin pe activităţi ale economiei naţionale din tabelul 1.3 reprezintă o reflectare a întregii evoluţii a mutaţiilor survenite la nivelul economiei judeţului în urma procesului de restructurare, atât în mod direct, sub aspectul necesarului de resurse umane, cât şi indirect, prin aceea că indică, pe de o parte, care au fost activităţile economice cele mai afectate de restructurare şi, pe de altă parte, care au fost cele care s-au dezvoltat ulterior anului de referinţă 1991, aspecte care trebuie avute în vedere pentru elaborarea politicilor de reconversie a forţei de muncă. Astfel, numărul mediu al salariaţilor pe anul 2002 a fost de 61 074 persoane, din care muncitorii au reprezentat 63,55%, respectiv 38 812 persoane, diferenţa de 36,45% (22 262 persoane) fiind încadrate la alte categorii de personal, costatându-se, prin urmare, o tendinţă descrescătoare a numărului mediu anual de salariaţi în raport cu anul precedent, respectiv o deviaţie de - 10,63% (vezi tabelul 1.1).

Din punct de vedere al repartizării forţei de muncă din judeţul Caraş-Severin pe forme de proprietate şi pe categorii de personal (vezi tabelul 1.6), din totalul de 61 074 al numărului mediu de salariaţi înregistraţi în anul 2002, 45,06%, respectiv 27 520 salariaţi, aparţinea sectorului public, obştesc şi de interes naţional, în timp ce diferenţa de 54,94%, respectiv 33 554 salariaţi, aparţinea sectorului care reunea capitalul privat, mixt (creat prin aport de capital public şi privat - autohton şi străin -) şi cooperatist.

Tabel 1.1

Dinamica forţei de muncă pe activităţi ale economiei naţionale şi categorii de personal în intervalul 2001 - 2002

Activităţi ale economiei naţionale

Anul

2001

2002

Număr mediu de salariaţi

Număr mediu de muncitori

Număr mediu de salariaţi

Număr mediu de muncitori

Total salariaţi

68 341

44 373

61 074

38 812

Agricultură

1 090

790

521

407

Silvicultură, exploatare forestieră şi economia vânatului

2 042

1 250

2 044

1 189

Industrie

- total

29 485

24 832

24 274

20 225

- industrie extractivă

3 202

2 878

3 162

2 807

- industrie prelucrătoare

23 784

19 999

18 868

15 693

- energie electrică şi termică, gaze şi apă

2 499

1 955

2 244

1 725

Construcţii

4 392

3 734

4 230

3 403

Comerţ

7 608

5 892

5 468

3 829

Hoteluri şi restaurante

1 307

848

2 135

1 656

Transport şi depozitare

3 894

3 427

3 347

2 956

Poştă şi telecomunicaţii

1 489

1 217

1 416

1 115

Activităţi financiare, bancare şi de asigurări

691

16

643

49

Tranzacţii imobiliare, închiriere, intermediere şi alte servicii

1 583

592

1 770

1 040

Administraţie publică, apărare şi asistenţă socială obligatorie

3 136

296

3 268

340

Învăţământ

5 257

193

5 628

181

Sănătate şi asistenţă socială

5 179

625

5 244

1 941

Alte activităţi ale economiei naţionale

1 188

661

1 446

481

Tabel 1.2

Dinamica forţei de muncă în judeţul Caraş-Severin pe forme de proprietate şi categorii de personal în intervalul 2001 - 2002

Forma de proprietate

Anul

2001

2002

Număr mediu de salariaţi

Număr mediu de muncitori

Număr mediu de salariaţi

Număr mediu de muncitori

operatori constituiţi cu aport integral sau majoritar de capital  românesc

- publică

11 880

9 484

11 357

8 988

- mixtă (capital public şi privat)

17 973

13 940

12 477

9 104

- privată

19 346

15 917

15 565

12 709

- cooperatistă

1 384

1 144

3 434

2 431

- obştească

957

271

658

255

- de interes naţional

14 800

1 830

15 505

3 409

- integral străină

2 001

1 787

2 078

1 916

Total salariaţi

68 341

44 373

61 074

38 812

Tabelul 1.3

Dinamica numărului mediu al salariaţilor din judeţul Caraş-Severin pe activităţi ale economiei naţionale

Anul

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Total salariaţi

117289

105623

88843

102651

95086

87213

91624

85533

72489

69143

68341

61074

Agricultură

5255

5003

4423

4072

2725

2661

1673

2459

1326

1683

1090

521

Silvicultură, exploatare forestieră şi economia vânatului

3994

3543

2835

2369

3196

2956

3168

2184

2089

2191

2042

2044

Industrie

- total industrie

56199

50662

38881

49860

40827

38655

39247

37834

33597

29026

29485

24274

- industrie extractivă

9357

9198

1059

9571

8648

8302

7121

3989

5433

3217

3202

3164

- industrie prelucrătoare

44681

39421

35738

37765

29850

27898

29446

31119

25425

23315

23784

18868

- energie electrică şi termică, gaze şi apă

2161

2043

2084

2524

2329

2455

2680

2726

2739

2494

2499

2244

Construcţii

7308

7879

6315

7030

6257

6331

5237

5011

5128

4160

4392

4230

Comerţ

7515

6107

5388

5709

9280

7037

10493

8657

5839

6099

7608

5468

Hoteluri şi restaurante

1614

1664

939

3487

1166

1013

4785

2147

1254

1677

1307

2135

Transport şi depozitare

11710

9219

8824

8648

11030

6450

5735

5963

4523

3912

3894

3347

Poştă şi telecomunicaţii

1831

1761

1723

1696

1764

1754

1751

1684

1557

1675

1489

1416

Activităţi financiare, bancare şi de asigurări

653

875

984

836

963

983

952

931

862

763

691

643

Tranzacţii imobiliare, închiriere, intermediere şi alte servicii

4958

3911

2672

3387

2852

2278

1944

2042

1692

1825

1583

1770

Administraţie publică, apărare, asistenţă socială obligatorie

1634

1566

1626

1959

2338

2429

2515

2462

3803

3854

3136

3268

Învăţământ

6369

6259

6424

6238

6311

6167

6041

5857

5679

5403

5257

5268

Sănătate şi asistenţă socială

5237

4709

4439

4503

4427

6431

6220

6731

4000

5958

5179

5244

Alte activităţi ale economiei naţionale

3012

2465

3370

2857

1950

2071

1863

1553

1120

917

1188

1446

Tabelul 1.4

Dinamica şomajului şi a ratei şomajului în intervalul 1991 - 2002

Anul

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Nr. de şomeri înregistraţi la AJOFM Caraş-Severin

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

6328

4445

20600

13407

21193

13369

18352

11378

16374

9784

12313

7752

17952

7891

16305

7016

17267

8286

14757

7713

17707

8983

13460

6208

Rata şomajului la nivelul judeţului Caraş-Severin

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

3,8%

6,0%

11,4%

16,6%

12,8%

18,0%

10,4%

13,3%

9,9%

13,4%

7,8%

10,4%

10,9%

10,5%

10,2%

9,4%

11,4%

11,9%

9,7%

10,8%

11,6%

12,3%

8,8%

No info

Rata şomajului la nivelul Regiunii de Dezvoltare 5 Vest

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

2,5%

4,2%

6,8%

10,1%

8,8%

12,5%

9,2%

12,4%

7,5%

10,1%

5,9%

8,0%

8,3%

8,7%

10,6%

11,2%

12,6%

12,5%

10,4%

10,4%

9,5%

9,5%

6,4%

No info

Rata şomajului la nivel naţional

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

total

din care: femei

3,0%

4,0%

8,2%

10,3%

10,4%

12,9%

10,9%

12,9%

9,5%

11,4%

6,6%

7,5%

8,9%

9,3%

10,4%

10,4%

11,8%

11,6%

10,5%

10,1%

8,8%

8,4%

8,1%

7,5%

Pentru intervalul 1991 - 2001, este indicat numărul mediu anual de şomeri şi rata medie anuală a şomajului; pentru anul 2002 este indicat numărul de şomeri la sfârşitul anului şi rata şomajului la sfârşitul anului.
 

Pe scurt...

Cine sunt membrii Camerei?

Membrii CCIA sunt comercianţii persoane juridice şi fizice, organizaţiile de tip asociativ, care, pe baza voinţei libere exprimate, aderă la statutul Camerei.

Servicii de promovare

Camera de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin oferă firmelor interesate servicii de promovare a produselor/serviciilor prin intermediul site-ului C.C.I.A. C.-S.

Pentru detalii contactaţi-ne la tel. +40-255-21.58.29.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack