Împreună pentru afacerea ta!

Împreună pentru afacerea ta!

Căutare

Ştiri şi comunicate de presă

Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora

Camera de Comerț și Industrie Caraș-Severin, în parteneriat cu INFOR ELEA din San Secondo di Pinerolo (Italia) și Asociația „Spirit Românesc” O.N.L.U.S. din Roma, implementează proiectul „Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora”.

Chestionar

În vederea cunoașterii unor amănunte referitoare la părerea dvs., vă rugăm accesați link-ul de mai jos, să descărcați chestionarul, să-l completați și să-l trimiteți la adresa de email ccia@ccia-cs.ro.

CHESTIONAR

Statistici

Avem 9 vizitatori online
Ştirile CCIA Caraş-Severin
Pagina de start > Arbitrajul comercial
Administrarea arbitrajului comercial
Luni, 08 Februarie 2010 22:41

Lumea comercială poartă în sine, după reguli aproximativ cunoscute, şansa de a crea profit şi plus valoare printr-un complex de acte şi fapte de natură să producă uneori între partenerii de afaceri stări conflictuale imposibil de soluţionat pe cale amiabilă. De aici, naşterea litigiilor comerciale.

În România de după Revoluţia din 1989, legea permite comercianţilor să-şi soluţioneze eventualele litigii prin intermediul Curţilor de arbitraj comercial, constituite pe lângă fiecare cameră de comerţ şi industrie teritorială, ca instituţie de sine stătătoare şi permanentă.

Soluţionarea litigiilor pe această cale prezintă pentru părţi un cumul de avantaje imposibil de realizat în faţa instanţelor de judecată, precum:

  • procesul se desfăşoară în secret, protejând personalitatea părţilor în litigiu şi obiectul dedus judecăţii;
  • procedura de arbitrare este simplă, asigurată de consilieri juridici(secretariatul tehnic al Curţii) şi aplicată de arbitrii desemnaţi chiar de părţi. Aceştia constituie tribunalul arbitral;
  • părţile au dreptul să stabilească şi reguli proprii de desfăşurare a litigiului, sub condiţia să nu încalce astfel dispoziţii imperative ale legii şi bunele moravuri statornicite în societate;
  • darea hotărârii arbitrare să soluţioneze litigiul cu celeritate, într-un termen ce nu poate depăşi 6 luni;
  • taxele de arbitrare sunt cu mult mai mici decât cele pentru instanţele de judecată şi pot fi achitate pe parcursul derulării litigiului.

Arbitrul şef, în faza prearbitrală, poate să acorde, la cererea justificată a părţilor, posibilitatea avansării etapizate a cheltuielilor datorate.

Membrii Camerei de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin pot beneficia de reducerea taxelor de arbitrare, datorate în litigiile deduse Curţii de arbitraj comercial de pe lângă această Cameră, cu până la 10%.

Iată dar câtă libertate de mişcare au părţile într-un litigiu dedus arbitrajului comercial, câte facilităţi şi garanţii le sunt disponibile.

Dar pentru a se adresa arbitrajului comercial, părţile trebuie să înscrie în contractele comerciale sau în actele lor constitutive de societate aşa-numita "clauză compromisorie" prin care se prevede, spre pildă, că: "Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, incşlusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va solution prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin, în conformitate cu regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi, în vigoare”. Spre acest scop, după înregistrarea cererii de arbitrare, părţile vor numi fiecare câte un arbitru de pe Lista Arbitrilor pusă la dispoziţie de către Curte. Procedurile de urmat în soluţionarea litigiului de faţă, sunt cele din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Curţii.

 

Pe scurt...

Informaţi-vă!

Camerele de comerţ şi industrie, prin atribuţii derivate din lege, sunt depozitarul exclusiv al unor date şi informaţii, care, solicitate la timp şi oferite cu promptitudine, vă scutesc de surprize şi capcane, permit identificarea potenţialilor aventurieri în mediul de afaceri şi asigură normala dezvoltare a comerţului.

Servicii de promovare

Camera de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin oferă firmelor interesate servicii de promovare a produselor/serviciilor prin intermediul site-ului C.C.I.A. C.-S.

Pentru detalii contactaţi-ne la tel. +40-255-21.58.29.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack